05/09/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 53/28.8.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ.59 του Ν.4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 53/28.8.2014

 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ.59 του Ν.4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.40 του Ν.3996/2011.

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90