13/08/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 52/6.8.2014, Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90