11/08/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 51/31.7.2014, Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 51/31.7.2014

 

Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης και το ΕΤΕΑ.

 

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90