01/08/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Α30/472/20/29.7.2014, Σχετικά με την παρακράτηση εισφοράς ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 4% συνταξιούχων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλισμένων στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90