17/07/2014
Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Α02/1102/72/10.7.2014
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90