16/07/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 50/11.7.2014, Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/14 και μετά, Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της εγκυκλίου 69/2013

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 50/11.7.2014

 

Α. Διαχείριση αιτημάτων πιστοποίησης βαθμού αναπηρίας για απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων που αποκτώνται από τα άτομα με αναπηρία, από 1/1/14 και μετά

Β. Συμπληρωματικές οδηγίες της εγκυκλίου 69/2013 σχετικά με τη διαχείριση των σιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρία - Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Δ2 της παρ. Δ του άρ. 3 του κεφαλαίου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α.'/7-4-2014)

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90