09/07/2014
Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων ( Ε. Δ. Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας, Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/546/7.7.2014
Πηγή: www.ika.gr


B4-B5_728X90