03/07/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 47/25.6.2014, Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90