07/07/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 48/27.6.2014, Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού-Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού)-Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα)-Επιβολή άλλων κυρώσεων.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90