27/06/2014
Μεσολάβηση τρίτων, μη νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Σ90/19/17.6.2014
Πηγή: www.ika.gr


B4-B5_728X90