27/06/2014
Μεσολάβηση τρίτων, μη νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Σ90/19/17.6.2014
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90