20/06/2014
Εξόφληση οφειλών σε εταιρείες που τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ32/220/16.6.2014.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90