17/06/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ ΣΟΟ/63/12.6.2014, Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτηρίων αναφορών κατά των προσώπων που εισέπραξαν αχρεωστήτως παροχές και συναφή θέματα.
Πηγή:


efm_728x90