13/06/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 45/11.6.2014, Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90