13/06/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 17/10.6.2014, Τροποποίηση κωδικών διακοπής ασφαλισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε.
Πηγή:


efm_728x90