12/06/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 16/10.6.2014, Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014.
Πηγή:


efm_728x90