12/06/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 44/26.5.2014, Τροποποίηση διατάξεων αναφορικά με υπερωριακή απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90