03/06/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε85/39/2.6.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ.20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α)–Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π.
Πηγή:


efm_728x90