15/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 2/13.1.2014, Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «νέων ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο από την 1/1/1993 και εφεξής
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90