18/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 3/16.1.2014, Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90