22/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε 4/22.1.2014, Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄)
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90