19/02/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 5/18.2.2014, Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90