26/02/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 6/24.2.2014, Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και επλήγησαν από το σεισμό της 26/1/2014.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90