27/02/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 7/25.2.2014, Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90