27/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 41/26.5.2014, Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90