26/05/2014
Οδηγίες για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΥΥ που συγκροτήθηκαν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Π06/49/21-5-2014
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90