27/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 42/26.5.2014, Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90