15/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 38/14.5.2014, Α. Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014, Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ.8 παρ.1 του Ν.4237/2014
Πηγή:


efm_728x90