13/05/2014
Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014, Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9./507/10766/12.5.2014
Πηγή:


efm_728x90