11/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 36/7.5.2014, Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. περί διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και των Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 36/7.5.2014

 

Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 4225/2014 περί διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και των Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

 

 

Πηγή:


efm_728x90