04/04/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 10/4.4.2014, Δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης μετά την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 10/4.4.2014

 

Δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης μετά την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας.

 

 

Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90