08/04/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 11/8.4.2014, Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 11/8.4.2014

 

α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση και επέκταση της σε άλλες κατηγορίες. β) Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

 

Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90