05/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 12/11.4.2014, Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90