07/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 13/6.5.2014, Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90