06/05/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 34/5.5.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 34/5.5.2014

 

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.1 του αρ.141 του νόμου 4251/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Συμπληρωματικές οδηγίες.

 

 

Πηγή:


efm_728x90