05/05/2014
Αναγνώριση από τις ελληνικές αρχές της e-apostille της Μολδαβίας, Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε99/4/23.4.2014
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90