30/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε41/82-25/4/2014, Διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις

 

Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε41/82-25/4/2014

 

Διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α΄/08-08-2013).

 

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90