29/04/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 32/25.4.2014, Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90