25/04/2014
Κ.Υ.Α. αριθμ. 4.10721/οικ.3.569-8/4/2014,Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο για το έτος 2014

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4.10721/οικ.3.569-8/4/2014,Επιδότηση πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο,σε φορείς του Δ.τομέα,σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς,σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2014

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4.10721/οικ.3.569

 

Πηγή:


efm_728x90