25/04/2014
Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4258/2014, Αριθμ. Πρωτ. Δ15/οικ/8178-25/4/2014
Πηγή:


efm_728x90