02/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ99/1/60-21/3/2014, Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση προβλημάτων που ανέκυψαν από την διακοπή λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών των Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90