01/04/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 27/2014, Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90