31/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β2. Δ/188 /οικ.7861/27.3.2014, Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας - Έκδοση σχετικών πράξεων λήσης της υπαλληλικής σχέσης - Αποζημίωση
Πηγή:


efm_728x90