01/11/2017
Αρ.Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173, Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του Π.Δ. 169/2007

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 31-10-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

ΘΕΜΑ:Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του Π.Δ. 169/2007.

Σχετ.: Η υπ΄ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ΄ αρ. 158/2017 γνωμοδότηση του Στ΄ Τμήματος σε ερώτημα της υπηρεσίας μας αν οι πάσχοντες από παραπληγία - τετραπληγία συνταξιούχοι Δημοσίου πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (σχετικές ΚΥΑ οι υπ΄ αρ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ. 124095/17-12-2002, ΦΕΚ 1594, Β΄, 2002 και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/09-05-2008, ΦΕΚ 931, Β΄, 2008) ή μειωμένο κατά το ήμισυ όταν λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 , ομόφωνα αποφάνθηκε ότι:

«...οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση - επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 , υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.».

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90