26/10/2017
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με τίτλο «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020».

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμ.οικ. 48416/2564 η απόφαση με τίτλο «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020»

Δείτε το  κείμενο της, δημοσιευμένης απόφασης στο ΦΕΚ, 48416/2654 εδώ

Πηγή:


efm_728x90