28/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Κ2-1375/27.3.2014, Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών
Πηγή:


efm_728x90