26/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Ι.Κ.Α Ε57/4 – 24/3/2014, Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Πηγή:


efm_728x90