08/01/2014
Aριθμ. Πρωτ. 466/8, Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2014

 

8/01/2014

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ.368/1989 (ΦΕΚ 163/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ.436/1991 (ΦΕΚ 159/Α’).

3. Το Π.Δ.95/1993 (ΦΕΚ 40/Α’) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το Π.Δ.372/1995 (ΦΕΚ 201/Α’) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8.4.1932 (ΦΕΚ 114/Α’), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ.1037/71 (ΦΕΚ 235/Α’) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212/Α’), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.8.1950 (ΦΕΚ 202/Α’), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α’), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.Δ.264/1973 (ΦΕΚ 342/Α’).

10. Την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.410/1988 (ΦΕΚ 191/Α’), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

13. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667/Β’) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου»

14. Το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1712/1987 (ΦΕΚ 115/Α’) για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις

15. Την από 5/12/2013 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

 

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4.7.1932 καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4.7.1932.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90