14/02/2014
Αριθμ. Πρωτ. οικ.4800/173 Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 2982/130/2014 (Β΄266) ''Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2014''
Πηγή:


efm_728x90