24/03/2014
Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1/οικ.17662/1345, Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 (Α΄ 174)
Πηγή:


efm_728x90