19/03/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 26/17.3.2014 Βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένταξη των καθυστερούμενων εισφορών τους στο ΚΕΑΟ και ρύθμιση άλλων ειδικών θεμάτων
Πηγή:


efm_728x90